Robert Jacob Gordon blijkt een vrijmetselaar

Robert Jacob Gordon blijkt zijn eerste belangrijke reis naar de Kaap te hebben kunnen maken dankzij een netwerk van Vrijmetselaars. Dat blijkt uit een onderzoek van het Doesburgse historisch onderzoeksbureau Salvo Meliore naar tot nu toe onbekende feiten in het leven en werk van Gordon. Het werk van de bijna vergeten Doesburger wordt  op dit moment prominent getoond op de tentoonstelling Goede Hoop, Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600, in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Auteurs en wetenschappers zijn het erover eens: Gordon was een belangrijke figuur binnen de natuurhistorie en de geschiedenis van Kaap de Goede Hoop. Inmiddels illustreren diverse publicatie en tentoonstellingen dat de in Doesburg geboren Gordon geen voetnoot is in de geschiedenis. Tegelijkertijd ontbreekt er nog veel aan onze kennis over de handel en wandel van Gordon in de periode 1762-1774.

Salvo Meliore gaat ervan uit dat het niet vanzelfsprekend is dat een garnizoensluitenant in de Schotse Brigade van de Republiek, en ook nog een zonder noemenswaardige cv, zomaar op reis kon gaan naar de Kaap om vervolgens als gelouterd wetenschappelijk reiziger terug te komen. Voor het onderzoeksbureau was die aanname dan ook een belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek, dat werd uitgevoerd in het kader van de groter wordende belangstelling voor Gordon in zijn geboortestad Doesburg en daarbuiten.

Het is volgens de onderzoekers vreemd dat het feit dat Gordon stond ingeschreven bij Vrijmetselaarsloge La Vertu in Leiden, niet eerder heeft geleid tot nader onderzoek. Recent onderzoek naar het verband tussen de Vrijmetselarij en de VOC leidde de Doesburgse onderzoekers naar dit relatief onbekende maar, zo blijkt, belangrijke netwerk in Gordons ontwikkelingen als wetenschappelijk reiziger.

De stad Leiden speelt hierbij een belangrijke rol. Daar immers, aldus de onderzoekers, vond Gordon de wetenschappelijke verscheidenheid en de impulsen die bijdroegen aan zijn interesses en passie. Hoewel Gordon geen vrijmetselaar in hart en nieren lijkt te zijn geweest, heeft hij handig gebruik gemaakt van dit netwerk. Daarbij speelde Bartholomeus van de Coppello, een telg uit een bekend Zeeuws koopmansgeslacht, een belangrijke rol.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek kunnen opgevraagd worden via info@salvomeliore.com. Kijk voor meer informatie ook op www.salvomeliore.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© HetHuisDoesburg 2017